Jak się modlić, by skorzystać z odpustów? – Ks. dr hab. Tomasz Jakubiak, prof. AKW – DZIEŃ SKUPIENIA

Jak się modlić, by skorzystać z odpustów? - Ks. dr hab. Tomasz Jakubiak, prof. AKW – DZIEŃ SKUPIENIA
Data wydarzenia:
21 października 2023    
Start:
10:00
Liczba uczestników:
100
Organizator:
Fundacja "Dobry Zakątek"

Jak się modlić, by skorzystać z odpustów? Jak czerpać ze Mszy świętej? – na te pytania odpowie nam ks. dr hab. Tomasz Jakubiak, prof. AKW. Zapraszamy na dzień skupienia w  ramach  Konstancińskiej Szkoły Modlitwy.

ks_tomasz_jakubiak_dzien_skupienia

Często wykonujemy czynności, z którymi związana jest możliwość uzyskania odpustu, np. modlimy się lub nawiedzamy miejsca święte. Niestety, wiele osób nie wypełnia właściwie warunków koniecznych do uzyskania odpustu lub w ogóle nie zdaje sobie sprawy z ich istnienia. W czasie spotkania przybliżona zostanie problematyka odpustów, aby nie marnować szans na otrzymanie tych szczególnych łask, które są w zasięgu naszej ręki. Łask, które możemy otrzymać dla siebie lub dla swoich bliskich zmarłych.
Podczas spotkania poruszony zostanie również temat ofiarowania Mszy świętej. Wyjaśnione zostanie, w jakich intencjach może być sprawowana Msza święta oraz czy sprawowanie Mszy świętej przez kapłana w jakiejś intencji pozbawia uczestniczących w niej wiernych darów związanych z Eucharystią.

Jak się modlić, by skorzystać z odpustów? – Ks. dr hab. Tomasz Jakubiak, prof. AKW – harmonogram dnia skupienia:

  • 10:00 – modlitwa wprowadzająca
  • 10:30 – I konferencja
  • 11:30 – przerwa kawowa
  • 12:00 – spowiedź
  • 13:00 – Msza Święta z homilią
  • 14:00 – przerwa obiadowa
  • 15:00 – II konferencja + modlitwa
  • 16:30 – adoracja w ciszy
  • 17:00 – zakończenie dnia skupienia

Ks. Tomasz Jakubiak – ksiądz katolicki, doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego, profesor Akademii Katolickiej w Warszawie, redaktor tematyczny tekstów z nauk prawnych czasopisma „Warszawskie Studia Teologiczne” zakwalifikowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Od 2010 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie Sekcji św. Jana Chrzciciela (od 15 sierpnia 2020 r. Akademia Katolicka).

W 2000 roku uzyskał na PWTW tytuł magistra teologii w zakresie historii Kościoła. W 2003 r. decyzją Rady PWTW Sekcji św. Jana Chrzciciela uzyskał licencjat kościelny z teologii w zakresie historii Kościoła.

Drugie magisterium, z prawa kanonicznego, uzyskał w 2008 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW na podstawie pracy „Iurisdictio” i „facultas” do spowiadania według prawa powszechnego oraz partykularnego Archidiecezji Warszawskiej od Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku. Doktorat z nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego uzyskał na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w 2010 r. na podstawie pracy Osoba szafarza i przyjmującego sakrament Eucharystii w uchwałach Synodów Archidiecezji Warszawskiej. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawa kanonicznego uzyskał w 2018 r. na podstawie uchwały Rady Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. Głównym osiągnięciem naukowym przewodu była monografia pt. Problem ważności przyjęcia sakramentu święceń w prawie Kościoła katolickiego.

W 2019 r. ukończył studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w zakresie prawa karnego materialnego i procesowego. W 2020 r. ukończył drugie studia podyplomowe z prawa dowodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego organizowane przy współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie. W 2020 r. na wniosek Senatu PWTW został mianowany przez Kardynała Kazimierza Nycza na stanowisko profesora Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. W związku ze zmianą nazwy uczelni od 15 sierpnia 2020 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora Akademii Katolickiej w Warszawie.

Referent Kurii Metropolitalnej Warszawskiej oddelegowany do pracy w Wydziale Spraw Sakramentalnych (2006-2007 r.), notariusz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej (2007-2010 r.), sędzia Metropolitalnego Sądu Biskupiego w Warszawie (2010-2013 r.).

Członek Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego (od 2011 r.) i Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (od 2014 r.)

OBOWIĄZUJE BEZPŁATNA REJESTRACJAPOBIERZ WEJŚCIÓWKĘ

Dla chętnych uczestników dnia skupienia podczas rejestracji można zamówić obiad w cenie 32 zł, który będzie serwowany na miejscu przez przyjaciół z Food For Soul. Pozostali uczestnicy posiłek we własnym zakresie.

Dla uczestników dni skupienia obowiązuje zniżka na nocleg w dniu wydarzenia w naszym domu rekolekcyjnym – 15% SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ

Wydarzenie FB:

Zapraszamy do Dobrego Zakątka.

Kontakt:
Piotr Szewczyk
e-mail: piotr.szewczyk@dobryzakatek.pl
tel: 797 – 841 – 503