Pomysł

Jest piękne miejsce – Konstancin Jeziorna, las przy rzecze Jeziorce. Idealne na zabawę, edukację, wypoczynek dzieci. Bo dzieci są teraz najważniejsze. W ich wychowaniu jest nadzieja na piękną, lepszą Polskę. Fundacja “Dobry Zakątek” włącza się w to wszystko co dobre. Nie ma lepszej rzeczy niż dbanie o młode pokolenie.

Misja

Przedszkole wszystkich Dzieci stawia sobie za cel by powstające przedszkole: wychowywało do samodzielności i odpowiedzialności; było bezpieczne i promowało postawy proekologiczne; rozwijało kreatywność i zdolności dzieci; promowało akceptację odmienności rasowych, kulturowych, religijnych, miało charakter integracyjny.

Przedszkole Dobry Zakątek Miejsce wszystkich dzieci
Przedszkole Dobry Zakątek Miejsce wszystkich dzieci

Budynek w pełni wpasowany w środowisko

Główną ideą projektu jest minimalizacja śladu węglowego i zachowanie naturalnego charakteru otoczenia dlatego budynek jest zaprojektowany ze szczególnym naciskiem na minimalizację kosztów eksploatacyjnych oraz nieintegrowanie w ekosystem. Zastosowane rozwiązania proekologiczne:

Etapy

Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe.
kard. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia

Przedszkole Dobry Zakątek Miejsce wszystkich dzieci
1 Etap
Dokumentacja, projekt, pozwolenia


Etap ukończony

Przedszkole Dobry Zakątek Miejsce wszystkich dzieci
2 Etap
Roboty fundamentowe, wylanie podpiwniczeń, stabilizacja podłoża


Zebrane: 66 000 / 600 000 PLN
Przedszkole Dobry Zakątek Miejsce wszystkich dzieci
3 Etap
Stan surowy zamknięty, ściany zewnętrzne, zadaszenie, okna i drzwi

Zebrane: 0 / 2 600 000 PLN
Przedszkole Dobry Zakątek Miejsce wszystkich dzieci
4 Etap
Wykończenie i wyposażenie fotowoltaika, pompa ciepła, podłogi, tynki, elektryka

Zebrane: 0 / 2 900 000 PLN
Przedszkole Dobry Zakątek Miejsce wszystkich dzieci
5 EtAP
Wyposażenie, dostosowanie dla dzieci z niepełnosprawnościami, sprzęt dydaktyczny i multimedialny

Zebrane: 0 / 600 000 PLN

Wybudujmy przedszkole

Miejsce, które będzie dla wszystkich dzieci. Stanie się sercem działalności naszej Fundacji,
pozwoli wspierać rodziców, lokalną społeczność oraz w pełni pomoże nam realizować statutowe cele.

Wspierają nas

Przedszkole Dobry Zakątek Miejsce wszystkich dzieci
List intencyjny
Przedszkole Dobry Zakątek Miejsce wszystkich dzieci
List intencyjny
Przedszkole Dobry Zakątek Miejsce wszystkich dzieci
List intencyjny
List intencyjny
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sophia Reily
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sophia Reily
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sophia Reily
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sophia Reily
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sophia Reily
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sophia Reily

Partnerzy, patroni i mecenasi

BARDZO LICZYMY NA WSZELKĄ POMOC FINANSOWĄ, MERYTORYCZNĄ, DUCHOWĄ