PEDAGOGIKAStudium Wiedzy o Człowieku – cykl spotkań z dr Jakubem Wójcikiem. Zapraszamy do Dobrego Zakątka.


Wstęp wolny


PEDAGOGIKA - Studium Wiedzy o Człowieku 2023

Studium Wiedzy o CzłowiekuHarmonogram spotkań:

(13.04.2023)

(27.04.2023)

(11.05.2023)

(25.05.2023)

(08.06.2023)

(22.06.2023)


Poruszana tematyka:

  • Wychowanie jako rodzenie. Odróżnienie nawyków od sprawności.
  • Sprawności człowieka.
  • Etapy uzyskiwania sprawności.
  • Zasady pedagogiki ogólnej.
  • Zasady pedagogiki szczegółowej.
  • Podsumowanie. Pedagogika a reguły postępowania.

W programie każdego wydarzenia:

17:30 – Msza Święta w intencji jedności i pokoju w naszej Ojczyźnie (Kaplica p.w. Najświętszej Rodziny)
18:00 – konferencja dr Jakuba Wójcika (Sala św. Mateusza)


Zaproszenie kierujemy do wszystkich poszukujących odpowiedzi na ważne pytania


Dr Jakub WÓJCIK – BIOGRAM

WYKSZTAŁCENIE

Studia

1964 r. ukończył Studium Nauczycielskie w Warszawie.

1963 – 1968 r. studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim.

1982-1986 – studia w Instytucie Studiów nad Rodziną ATK w Łomiankach, Jednocześnie studiował filozofię w ATK uczestnicząc w zajęciach Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej tej Uczelni.

Doktorat

1986 – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii uzyskał pod kierunkiem prof. dr. hab. Mieczysława Gogacza w Akademii Teologii Katolickiej na podstawie rozprawy “Rola pracy w kształtowaniu rodziny jako wspólnoty osób w świetle filozofii św. Tomasza z Akwinu”, recenzowanej przez arcybiskupa prof. Kazimierza Majdańskiego i prof. Tadeusza Pszczołowskiego.

KARIERA ZAWODOWA

Praca zawodowa

1964-2006 – uczył matematyki w warszawskich szkołach średnich.

od 1987 – wykładowca filozofii w w Instytucie Studiów nad Rodziną UKSW (obecnie: Wydział Studiów nad Rodziną).

Działalność naukowa i dydaktyczna

Działalność wychowawczą doskonalił uczestnicząc w seminariach naukowych z zakresu pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem dydaktyki. Doświadczenie pedagogiczne pogłębiał pracując m. in. w Stołecznym Ośrodku Metodycznym, gdzie prowadził doskonalenie nauczycieli matematyki.

Uczestniczy aktywnie w seminariach i konferencjach w ramach prac Katedr Historii Filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *