Kim jesteśmy

Do naszej działalności zostaliśmy powołani przez Archidiecezję Warszawską w 2018 roku jako wsparcie dla funkcjonowania Domu Rekolekcyjnego w Konstancinie-Jeziornie oraz wszystkich pielgrzymów, grup rekolekcyjnych i postnych, wspólnot duchowych i stowarzyszeń katolickich, z którymi spotykamy się w Konstancinie. Również we współpracy z lokalnymi władzami i urzędami działamy na rzecz lokalnej społeczności.

Idea

Nasz bezpośredni fundator J.E. ks. Kardynała Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski wyznaczył nam za główny cel działania wobec dzieci i młodzieży: zarówno w sferze wspierania nauki, edukacji, upowszechniania sportu i aktywności fizycznej, jak również, a może przede wszystkim działań na rzecz budowania silnych relacji rodzinnych, działań wychowawczych oraz religijnych, rekolekcyjnych i formacyjnych oparciu o Katolicką Naukę Społeczną.

Statut

Nasze cele realizujemy poprzez organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej w tym organizację konferencji, seminariów, rekolekcji oraz wydarzeń kulturalnych, festiwali, pikników edukacyjnych i rodzinnych czy koncertów. 

Fundacja
Pobierz
Fundacja
Pobierz
NASZA MISJA
Zostaliśmy powołani przez Archidiecezję Warszawską, by poprzez działalność edukacyjną w tym konferencje, seminaria, rekolekcje oraz wydarzenia kulturalne, festiwale, warsztaty, pikniki i koncerty działać na rzecz dzieci i rodzin.

Statutowe cele Fundacji Dobry Zakątek:

  • Wspieramy działalność religijną, rekolekcyjną, formacyjną, edukacyjną opartą na Katolickiej Nauce Społecznej.
  • Wspieramy integralny rozwój dzieci i młodzieży, budowanie relacji rodzinnych i wychowanie w chrześcijańskich wartościach.
  • Prowadzimy działania zmierzające do równego dostępu do edukacji i sportu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.
  • Działamy na rzecz młodych osób zagrożonych wykluczeniem i uzależnieniami, starając się wyrównywać szansę na szczęśliwie i wartościowe życie.
Fundacja

Wybrane projekty

Apteczka dla Ukrainy

Z przyjaciółmi z Aurea Polonia wysyłamy na Ukrainę setki apteczek pierwszej pomocy zarówno dla osób cywilnych jak i profesjonalne wyposażenie dla żołnierzy w najbardziej potrzebujących regionach.

Fundacja
Projekty Józefa Wilkonia dla Dobrego Zakątka

Karuzela, pomnik i symbol upamiętniający spotkanie dzieci z Ukrainy, które uciekły przed wojną do Polski z ich rówieśnikami w naszym kraju. Wspólnej przyjaźni, pomocy, edukacji i zabawy.

Fundacja

Zespół Fundacji & Dom Rekolekcyjny

Każdego dnia w naszym Domu Rekolekcyjnym w Konstancinie-Jeziornie przyjmujemy i żegnamy gości indywidulanych, bądź grupy zorganizowane. W nowo otwartym Domu Pielgrzyma obsługujemy chcących się posilić lub zorganizować rodzinną uroczystość czy imprezę okolicznościową. Na codziennych Mszach Świętych gościmy wiernych a na licznych konwiwencjach grupy i wspólnoty. Dla tego tak ważne jest wsparcie Fundacji dla Domu Rekolekcyjnego jednocześnie realizując nowe projekty dla jeszcze lepszej działalność i pomocy według statutowych wskazań.

Fundacja
Ks. Bogusław Jankowski

Prezes Fundacji, Dyrektor Domu Rekolekcyjnego

Fundacja
Fundacja
Fundacja
Fundacja
Fundacja
Fundacja

Ksiądz katolicki Archidiecezji Warszawskiej (od 1999 r.) Przez wiele lat wizytator katechetyczny i duszpasterz młodzieży, służby liturgicznej i powołań. W latach 2005 – 2019 dyrektor Domu Rekolekcyjnego i Katolickiego Centrum Kultury “Dobre Miejsce” w Warszawie. Jeden z fundatorów Fundacji “Świat na Tak” i “Chrześcijańskie granie”. Od roku 2019 dyrektor Domu Rekolekcyjnego “Dobry Zakątek” w Konstancinie-Jeziornie.

Fundacja
Piotr Szewczyk

specjalista ds. organizacji wydarzeń i imprez

Fundacja
Fundacja
Fundacja
Fundacja
Fundacja
Fundacja

Magister zarządzania (UW) i Inżynier logistyki (WAT). W latach 2017-22 Manager Katolickiego Centrum Kultury “Dobre Miejsce”.
Organizator wydarzeń kulturalnych, koncertów, festiwali, przedstawień teatralnych, wystaw, spotkań autorskich. Od lat zajmuje się promocją wartości chrześcijańskich i rozwojem duchowym. Czasami sam podejmuje wyzwania artystyczne jak Rockowa Droga Krzyżowa i Teatr Cieni.

Zapraszamy do kontaktu

We wszystkich tematach dotyczących projektów, wsparcia finansowego i rzeczowego,
pomocy przy zbiórkach i z każdą inicjatywą lub pomysłem

ZORGANIZUJ REKOLEKCJE, SZKOLENIA, KONWIWENCJE RÓWNIEŻ IMPREZĘ RODZINNĄ CZY OKOLICZNOŚCIOWĄ