Wiemy, że idziesz własną drogą i nie będziemy Ci przeszkadzać…

Co jakiś czas zaproponujemy tylko rekolekcje, spotkania, wydarzenia, których tematyka może być dla Ciebie ważna, a jeżeli wspierasz nasze projekty, będziemy informować o ich postępach i kolejnych etapach.

*Zapisując się do newslettera, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, więcej…

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Dobry Zakątek z siedzibą przy ul. Słowackiego 8, 05-510 w Konstancinie-Jeziornie.
  2. Fundacja przetwarza Twoje następujące dane osobowe: imię, adres, e-mail.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania Cię o działalności Fundacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres: do czasu odwołania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Odbiorcami Twoich danych będą podmioty realizujące na zlecenie Fundacji rozwiązania lub usługi informatyczne umożliwiające informowanie Cię o działalności Fundacji.
  6. Posiadasz prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych.
  7. Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Fundację narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub RODO, możesz wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia.
  8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Fundacji informowanie Cię o działalności Fundacji.
  9. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub komentarzy prosimy o kontakt Administratorem: Fundacja Dobry Zakątek, ul. Słowackiego 8, 05-510 Konstancin-Jeziorna lub pod adresem mailowym fundacja@dobryzakatek.pl