Strona w przygotowaniu

Zapraszamy do kontaktu

We wszystkich tematach dotyczących projektów, wsparcia finansowego i rzeczowego,
pomocy przy zbiórkach i z każdą inicjatywą lub pomysłem