SZCZĘŚĆ BOŻE,

Witaj w Dobrym Zakątku…

Jesteśmy jedni dla drugich pielgrzymami, którzy różnymi drogami zdążają w trudzie na to samo spotkanie
Antoine de Saint-Exupéry
Fundacja Dobry Zakątek została powołana przez Archidiecezję Warszawską. Poprzez działalność edukacyjną w tym konferencje, seminaria, rekolekcje oraz wydarzenia kulturalne, festiwale, warsztaty, pikniki i koncerty działamy na rzecz dzieci i rodzin, według wartości Katolickiej Nauki Społecznej.
Strona główna
Strona główna
Aktywność i posługa Fundacji jest mocno osadzona w działalności Domu Rekolekcyjnego Dobry Zakątek jako miejsca dla wspólnot, stowarzyszeń, ruchów katolickich czy podróżujących pielgrzymów i wiernych. Również jako miejsca inicjatyw, projektów i twórczości wspierających działalność duchową, edukacyjną i wypoczynkową Domu w duchu ewangelizacyjnym.

Nasza misja


Statutowe cele Fundacji Dobry Zakątek


Strona głównaStrona główna
Działalność
REKOLEKCYJNA
Prowadzimy i wspieramy działalność religijną, rekolekcyjną, formacyjną, edukacyjną opartą na Katolickiej Nauce Społecznej.
Strona głównaStrona główna
WSPARCIE
DZIECI I RODZINY
Wspieramy integralny rozwój dzieci i młodzieży, pomagamy budować relacje rodzinne i wspieramy wychowanie w chrześcijańskich wartościach.
Strona głównaStrona główna
INTEGRACJA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Prowadzimy działania zmierzające do równego dostępu do edukacji, rekreacji i sportu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.
Strona głównaStrona główna
DZIAŁANIE PRZECIW WYKLUCZENIU I UZALEŻNIENIOM
Działamy na rzecz młodych osób zagrożonych wykluczeniem i uzależnieniami, starając się wyrównywać szansę na szczęśliwie i wartościowe życie.

Od pierwszych dni wojny przyjmujemy i pomagamy uchodźcom z Ukrainy

Nieprzerwanie jesteśmy miejscem schronienia dla kilkudziesięciu rodzin. Część z nich nie ma już nic. Potrzeby rosną wraz z dziećmi, które znów poszły do szkół. Jednocześnie wspólnie z Apteczką dla Ukrainy wysyłamy transporty dla mieszkańców z terenów objętych wojną.

Nasze kluczowe działania, które mogą Cię zainteresować

Jesteśmy katolicką organizacją non-profit, która nie osiąga zysków i wszystkie środki przeznacza na wartościowe cele swojej działalności. Pozyskiwanie środków od osób fizycznych oraz firm i korporacji jest naszym najważniejszym źródłem finansowym, jak również nieustającą i wymagającą pracą. Dla tego każda pomoc finansowa i rzeczowa, która do nas przychodzi, przekłada się na dalsze pomaganie w realizowanych projektach, akcjach, inicjatywach i działaniach. Więcej o możliwościach wsparcia…

Strona głównaStrona główna

Przedszkole Dobry Zakątek

Przedszkole dla wszystkich dzieci, które będzie wspierać naukę, zabawę i wypoczynek w zgodzie z wiarą i wartościami

Strona głównaStrona główna

Pomoc dla uchodźczych rodzin w naszym Domu

Z początkiem marca przyjęliśmy pierwsze rodziny z Ukrainy, które zamieszkały w naszym Domu i mieszkają w nim do dziś

O RODZINACH
Strona głównaStrona główna

Apteczka
dla Ukrainy

Pomysł o wysłaniu apteczek, które są niezbędne w pierwszej pomocy w bombardowanych miastach, od razu przerodził się w działanie

Strona głównaStrona główna

Misyjne gry edukacyjne

Dla dzieci, rodziców, dziadków do wspólnej zabawy, jak i uczniów, katechetów, wspólnot do pomocy i nauczania o biblijnym świecie

Nasze historie

Nasi przyjaciele i partnerzy

Dobry zakątek

Miejsce wyciszenia, medytacji i nie tylko…

ZORGANIZUJ REKOLEKCJE, SZKOLENIE, KONWIWENCJE również Imprezę rodzinną czy okolicznościową